Việt Nam|English

Tin tức mới

PV GAS D THỰC HIỆN VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014

13:55:00 PM | 25-02-2015

Năm 2014, tình hình kinh tế trong nước tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng cơ bản vẫn ở mức khiêm tốn và còn nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng không tích cực của giai đoạn khủng hoảng kéo dài trước đây, sức cầu của thị trường vẫn còn quá yếu sẽ hạn chế phần nào tốc độ tăng trưởng nền kinh tế nói chung và của ngành công nghiệp nói riêng.

Các tin khác