Tin nổi bật

Lễ khánh thành công trình "hệ thống thu gom khí & phân phối mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình lô 102 & 106 giai đoạn 1"

Ngày 28/9/2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

Xem thêm

28 tháng 9 2015

Cổ phiếu

Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 2,90 -0,10/-3,33% 2.424K
PVS 19,00 +0,80/+4,40% 2.297K
PVC 17,20 +0,50/+2,99% 1.259K
PGS 19,00 +1,10/+6,15% 298K
PVI 17,50 0,00/0,00% 176K
Xem Thêm

Tầm nhìn

Mục tiêu của PVgasD

home tam nhin

"Trở thành nhà phân phối khí tự nhiên hàng đầu cho các Khu công nghiệp tại Việt Nam"

June 11, 2014 9:26 pm

Phim tài liệu

PV GAS D - năng lượng sạch, hành trình xanh

"Nhà phân phối khí tự nhiên hàng đầu cho các Khu công nghiệp tại Việt Nam"...

27 tháng 9 2015

Khí thấp áp

Khí thấp áp (Natural Gas)

Khí thấp áp (Natural Gas) là khí thiên nhiên ở áp suất thấp có thành phần chủ yếu là các hydrocacbon ở thể khí trong đó Metan chiếm tỷ lệ lớn nhất có thể đến 85%, Etan 10% và một lượng nhỏ hơn propan, butan...

CNG

CNG (Compressed Gas)

CNG (Compressed Natural Gas) là khí thiên nhiên được nén dưới áp suất cao (có thể lên tới 250 barg) với thành phần chủ yếu là các hydrocarbon trong đó Metan chiếm tỷ lệ rất lớn có thể đến 95%, Etan 10%...

Mục tiêu, định hướng phát triển

Xây dựng PV GAS D trở thành một Công ty cổ phần mạnh, đóng vai trò chủ đạo trong lĩnh vực cung cấp Khí thấp áp trên phạm vi cả nước, PV GAS D sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa hộ tiêu thụ nhằm gia tăng giá trị sử dụng khí.

June 11, 2014 9:26 pm

Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải-Thái Bình:

− Mục tiêu:
+ Xây dựng tuyến ống cấp khí thấp áp cho các khách hàng KCN Tiền Hải...

27 tháng 9 2015

An toàn

  • CHÍNH SÁCH - MỤC TIÊU

    27 Tháng 8 2015

    CHÍNH SÁCH AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - MÔI TRƯỜNG Chính sách An toàn – Chất lượng – Môi trường của PV GA...

Huấn luyện - Đào Tạo

Huấn luyện AT - VSLĐ - PCCN cho CBCNV năm 2015

Trên cơ sở các yêu cầu pháp luật liên quan đến công tác huấn luyện...

27 tháng 9 2015Sản phẩm chính

Khí Thấp Áp

Khí thấp áp (Natural Gas)

Khí thấp áp (Natural Gas) là khí thiên nhiên ở áp suất thấp có thành phần chủ yếu là các hydrocacbon ở thể khí trong đó Metan chiếm tỷ lệ lớn nhất có thể đến 85%, Etan 10% và một lượng nhỏ hơn propan, butan...

CNG

CNG (Compressed Gas)

CNG (Compressed Natural Gas) là khí thiên nhiên được nén dưới áp suất cao (có thể lên tới 250 barg) với thành phần chủ yếu là các hydrocarbon trong đó Metan chiếm tỷ lệ rất lớn có thể đến 95%, Etan 10%...